Спорт, състезания и олимпиади

ФайлДата на добавянеИзтегляния
Спортни правилници
НАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР за ИЗВЪНУЧИЛИЩНИТЕ ДЕЙНОСТИ на Mинистерството на образованието и науката за учебната 2015/2016 година 06.10.201521 Изтегли
ПРАВИЛА за изготвяне на НАЦИОНАЛНИЯ КАЛЕНДАР за ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ на Mинистерството на образованието и науката за учебната 2015/2016 година и за провеждане на изявите 06.10.20156 Изтегли
ЗАПОВЕД за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2015/2016 година 06.10.201511 Изтегли
НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР на Министерството на образованието и науката за учебната 2015/2016 година 06.10.20157 Изтегли
ЗАПОВЕД за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2010/2011 година 21.12.201092 Изтегли
НАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР за ИЗВЪНУЧИЛИЩНИТЕ ДЕЙНОСТИ на Mинистерството на образованието, младежта и науката за учебната 2010/2011 година 21.12.201072 Изтегли
НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР на Министерството на образованието, младежта и науката за учебната 2010/2011 година 17.12.201034 Изтегли
ПРАВИЛА за организиране и провеждане на Ученическите игри през учебната 2010/2011 година 17.12.2010121 Изтегли
ПРАВИЛА за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система през учебната 2010/2011 година 17.12.201012 Изтегли
ПРАВИЛА за организиране и провеждане на Националните ученически състезания по авиомоделизъм, автомоделизъм, корабомоделизъм и ракетомоделизъм от Националния дворец на децата през учебната 2010/2011 година 17.12.20108 Изтегли
НАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР за състезанията за учениците от държавните и общинските училища по изучаваните професии от професионалните направления в Списъка на професиите за професионално образование и обучение през учебната 2009/2010 г. 31.08.201013 Изтегли
НАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР за ИЗВЪНУЧИЛИЩНИТЕ ДЕЙНОСТИ на Министерството на образованието,младежта и науката за учебната 2009/2010 г. 31.08.201014 Изтегли
НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР на Министерството на образованието, младежта и науката за учебната 2009/2010 г. 31.08.201012 Изтегли
Заповед за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания за учебната 2009/2010 г. 31.08.201017 Изтегли

Спорт, състезания и олимпиади