Спорт, състезания и олимпиади

Файл Дата на добавяне Изтегляния
Спортни правилници
НАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР за ИЗВЪНУЧИЛИЩНИТЕ ДЕЙНОСТИ на Mинистерството на образованието и науката за учебната 2015/2016 година 06.10.2015 21 Изтегли
ПРАВИЛА за изготвяне на НАЦИОНАЛНИЯ КАЛЕНДАР за ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ на Mинистерството на образованието и науката за учебната 2015/2016 година и за провеждане на изявите 06.10.2015 6 Изтегли
ЗАПОВЕД за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2015/2016 година 06.10.2015 11 Изтегли
НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР на Министерството на образованието и науката за учебната 2015/2016 година 06.10.2015 7 Изтегли
ЗАПОВЕД за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2010/2011 година 21.12.2010 92 Изтегли
НАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР за ИЗВЪНУЧИЛИЩНИТЕ ДЕЙНОСТИ на Mинистерството на образованието, младежта и науката за учебната 2010/2011 година 21.12.2010 72 Изтегли
НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР на Министерството на образованието, младежта и науката за учебната 2010/2011 година 17.12.2010 34 Изтегли
ПРАВИЛА за организиране и провеждане на Ученическите игри през учебната 2010/2011 година 17.12.2010 121 Изтегли
ПРАВИЛА за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система през учебната 2010/2011 година 17.12.2010 12 Изтегли
ПРАВИЛА за организиране и провеждане на Националните ученически състезания по авиомоделизъм, автомоделизъм, корабомоделизъм и ракетомоделизъм от Националния дворец на децата през учебната 2010/2011 година 17.12.2010 8 Изтегли
НАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР за състезанията за учениците от държавните и общинските училища по изучаваните професии от професионалните направления в Списъка на професиите за професионално образование и обучение през учебната 2009/2010 г. 31.08.2010 13 Изтегли
НАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР за ИЗВЪНУЧИЛИЩНИТЕ ДЕЙНОСТИ на Министерството на образованието,младежта и науката за учебната 2009/2010 г. 31.08.2010 14 Изтегли
НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР на Министерството на образованието, младежта и науката за учебната 2009/2010 г. 31.08.2010 12 Изтегли
Заповед за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания за учебната 2009/2010 г. 31.08.2010 17 Изтегли

Спорт, състезания и олимпиади