Спорт, състезания и олимпиади

ФайлДата на добавянеИзтегляния
Спортни правилници
НАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР за ИЗВЪНУЧИЛИЩНИТЕ ДЕЙНОСТИ на Mинистерството на образованието и науката за учебната 2015/2016 година 06.10.201523 Изтегли
ПРАВИЛА за изготвяне на НАЦИОНАЛНИЯ КАЛЕНДАР за ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ на Mинистерството на образованието и науката за учебната 2015/2016 година и за провеждане на изявите 06.10.20158 Изтегли
ЗАПОВЕД за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2015/2016 година 06.10.201513 Изтегли
НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР на Министерството на образованието и науката за учебната 2015/2016 година 06.10.20159 Изтегли
ЗАПОВЕД за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2010/2011 година 21.12.201094 Изтегли
НАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР за ИЗВЪНУЧИЛИЩНИТЕ ДЕЙНОСТИ на Mинистерството на образованието, младежта и науката за учебната 2010/2011 година 21.12.201074 Изтегли
НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР на Министерството на образованието, младежта и науката за учебната 2010/2011 година 17.12.201036 Изтегли
ПРАВИЛА за организиране и провеждане на Ученическите игри през учебната 2010/2011 година 17.12.2010123 Изтегли
ПРАВИЛА за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система през учебната 2010/2011 година 17.12.201014 Изтегли
ПРАВИЛА за организиране и провеждане на Националните ученически състезания по авиомоделизъм, автомоделизъм, корабомоделизъм и ракетомоделизъм от Националния дворец на децата през учебната 2010/2011 година 17.12.201010 Изтегли
НАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР за състезанията за учениците от държавните и общинските училища по изучаваните професии от професионалните направления в Списъка на професиите за професионално образование и обучение през учебната 2009/2010 г. 31.08.201015 Изтегли
НАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР за ИЗВЪНУЧИЛИЩНИТЕ ДЕЙНОСТИ на Министерството на образованието,младежта и науката за учебната 2009/2010 г. 31.08.201016 Изтегли
НАЦИОНАЛЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР на Министерството на образованието, младежта и науката за учебната 2009/2010 г. 31.08.201014 Изтегли
Заповед за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания за учебната 2009/2010 г. 31.08.201019 Изтегли

Спорт, състезания и олимпиади