Папки

Използване на Microsoft Office 2003 с образователна цел. Проекти 5-8 клас. МАТЕРИАЛИ ЗА УЧИТЕЛЯ

Файл Дата на добавяне Изтегляния
Увод 25.08.2010 224 Изтегли
ПРОЕКТ 3: Клуб на любознателните. Учебен план. Предизвикателство за ученици 25.08.2010 494 Изтегли
ПРОЕКТ 3: Клуб на любознателните. Учебен план. Помагало за моделиране на обекти 25.08.2010 275 Изтегли
ПРОЕКТ 3: Клуб на любознателните. Учебен план. Модул 3 25.08.2010 138 Изтегли
ПРОЕКТ 3: Клуб на любознателните. Учебен план. Модул 2 25.08.2010 91 Изтегли
ПРОЕКТ 3: Клуб на любознателните. Учебен план. Модул 1 25.08.2010 131 Изтегли
ПРОЕКТ 3: Клуб на любознателните. Учебен план 25.08.2010 125 Изтегли
ПРОЕКТ 3: Клуб на любознателните. Указания за оценяване 25.08.2010 66 Изтегли
ПРОЕКТ 2: Организатори и участници. Учебен план 25.08.2010 78 Изтегли
ПРОЕКТ 2: Организатори и участници. Указания за оценяване 25.08.2010 69 Изтегли
ПРОЕКТ 2: Организатори и участници. Предизвикателство за ученици 25.08.2010 121 Изтегли
ПРОЕКТ 2: Организатори и участници. Модул 3 25.08.2010 53 Изтегли
ПРОЕКТ 2: Организатори и участници. Модул 2 25.08.2010 44 Изтегли
ПРОЕКТ 2: Организатори и участници. Модул 1 25.08.2010 76 Изтегли
ПРОЕКТ 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Указания за оценяване 25.08.2010 89 Изтегли
ПРОЕКТ 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Предизвикателство за учениците 25.08.2010 118 Изтегли
ПРОЕКТ 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. План на урока 25.08.2010 117 Изтегли
ПРОЕКТ 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Модул 3 25.08.2010 75 Изтегли
ПРОЕКТ 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Модул 2 25.08.2010 75 Изтегли
ПРОЕКТ 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Модул 1 25.08.2010 206 Изтегли