762020 Сътрудник социални дейности

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 762020 „Сътрудник социални дейности“ от област на образование „Социални услуги“ и професионално направление 762 „Социална работа и консултиране“ съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал.
1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
03.01.201122 Изтегли