542010 Десенатор на текстил

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 542010 „Десенатор на текстил“ от област на образование „Производство и преработка“ и професионално направление 542 “ Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия“ съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
30.12.201010 Изтегли