543060 Тапицер

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ)
за придобиване на квалификация по професия 543060 „Тапицер“ от област на образование „Производство и преработка“ и професионално направление 543 „Производство на изделия от дървесина“ съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
30.12.20105 Изтегли