541010 Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост

С тази наредба се определя държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 541010 „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост“ от област на образование „Производство и преработка“ и професионално направление 541 „Производство на храни и напитки“ съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
30.12.201019 Изтегли