Папки

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА V КЛАС

Файл Дата на добавяне Изтегляния
Учебна програма по майчин Ромски език за V-VІІІ клас – ЗИП 28.11.2010 4 Изтегли
Учебна програма по майчин Турски език за V клас – ЗИП 28.11.2010 5 Изтегли
Учебна програма по Иврит за V клас – ЗИП 28.11.2010 2 Изтегли
Учебна програма по майчин Арменски език за V клас – ЗИП 28.11.2010 1 Изтегли
Учебна програма по Спортна подготовка за V клас (спортно училище) 28.11.2010 7 Изтегли
Учебна програма по Физическо възпитание и спорт за V клас 28.11.2010 35 Изтегли
Учебна програма по Домашна техника и икономика за V клас 28.11.2010 61 Изтегли
Учебна програма по Музика за V клас 28.11.2010 49 Изтегли
Учебна програма по Изобразително изкуство за V клас 28.11.2010 57 Изтегли
Учебна програма по Информационни технологии за V клас 28.11.2010 94 Изтегли
Учебна програма по Руски език за V-VІ клас (втори чужд език) 28.11.2010 27 Изтегли
Учебна програма по Руски език за V-VІ клас (първи чужд език) 28.11.2010 7 Изтегли
Учебна програма по Италиански език за V-VІ клас (втори чужд език) 28.11.2010 5 Изтегли
Учебна програма по Италиански език за V-VІ клас (първи чужд език) 28.11.2010 1 Изтегли
Учебна програма по Испански език за V клас (втори чужд език) 28.11.2010 7 Изтегли
Учебна програма по Испански език за V клас (първи чужд език) 28.11.2010 3 Изтегли
Учебна програма по Френски език за V – VІ клас (втори чужд език) 28.11.2010 2 Изтегли
Учебна програма по Френски език за V – VІ клас (първи чужд език) 28.11.2010 2 Изтегли
Учебна програма по Немски език за V – VІ клас (втори чужд език) 28.11.2010 17 Изтегли
Учебна програма по Немски език за V – VІ клас (първи чужд език) 28.11.2010 5 Изтегли
Учебна програма по Англиски език за V клас (втори чужд език) 28.11.2010 20 Изтегли
Учебна програма по Английски език за V клас (първи чужд език) 28.11.2010 57 Изтегли
Учебна програма по Човекът и природата за V клас 28.11.2010 52 Изтегли
Учебна програма по География и икономика за V клас 28.11.2010 51 Изтегли
Учебна програма по История и цивилизация за V клас 28.11.2010 199 Изтегли
Учебна програма по Математика за V клас 28.11.2010 127 Изтегли
Учебна програма по Литература за V клас (за учебната 2006/2007) 28.11.2010 20 Изтегли
Учебна програма по Български език за V клас (за учебната 2006/2007) 28.11.2010 19 Изтегли