582010 Строителен техник

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 582010 „Строителен техник“ от област на образование „Архитектура и строителство“ и професионално направление 582 „Строителство“ съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
03.01.201118 Изтегли