840040 Инструктор за обучение на водачи на МПС

С тази наредба се определя държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 840040 “Инструктор за обучение на водачи на моторни превозни средства” от област на образование “Транспорт” и професионално направление 840 “Транспортни услуги” съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавяне Изтегляния
03.01.2011 67 Изтегли