840040 Инструктор за обучение на водачи на МПС

С тази наредба се определя държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 840040 „Инструктор за обучение на водачи на моторни превозни средства“ от област на образование „Транспорт“ и професионално направление 840 „Транспортни услуги“ съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
03.01.201169 Изтегли