УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ІХ КЛАС

Файл Дата на добавяне Изтегляния
Учебна програма по Физическо възпитание и спорт за ІХ клас 07.12.2010 49 Изтегли
Учебна програма по Изобразително изкуство за ІХ клас 07.12.2010 98 Изтегли
Учебна програма по Музика за ІХ клас 07.12.2010 23 Изтегли
Учебна програма по Психология и логика за ІХ клас 07.12.2010 90 Изтегли
Учебна пограма по Чешки език за ІХ клас (втори чужд език – ПП) 07.12.2010 2 Изтегли
Учебна програма по Сръбски и Хърватски език за ІХ клас (втори чужд език – ПП) 07.12.2010 3 Изтегли
Учебна програма по Словашки език за ІХ клас (втори чужд език – ПП) 07.12.2010 2 Изтегли
Учебна програма по Полски език за ІХ клас (втори чужд език – ПП) 07.12.2010 5 Изтегли
Учебна програма по Румънски език за ІХ клас (втори чужд език – ПП) 07.12.2010 3 Изтегли
Учебна програма по Румънски език за ІХ клас (втори чужд език – ЗП) 07.12.2010 3 Изтегли
Учебна програма по Румънски език за ІХ-Х клас (първи чужд език) 07.12.2010 2 Изтегли
Учебна програма по Японски език за ІХ-ХІІ клас (интензивно изучаване) 07.12.2010 4 Изтегли
Учебна програма по Италиански език за ІХ клас 07.12.2010 6 Изтегли
Учебна програма по Испански език за ІХ-Х клас 07.12.2010 24 Изтегли
Учебна програма по Руски език за ІХ-Х клас 07.12.2010 48 Изтегли
Учебна програма по Френски език за ІХ-Х клас 07.12.2010 19 Изтегли
Учебна програма по Немски език за ІХ-Х клас 07.12.2010 20 Изтегли
Учебна програма по Английски език за ІХ-Х клас 07.12.2010 103 Изтегли
Методически насоки за провеждане на обучението по Информационни технологии за ІХ клас 07.12.2010 57 Изтегли
Учебна програма по Информационни технологии за ІХ клас 07.12.2010 216 Изтегли
Учебна програма по Информатика за ІХ клас 07.12.2010 153 Изтегли
Учебна програма по История и цивилизация за ІХ клас 07.12.2010 81 Изтегли
Учебна програма по География и икономика за ІХ клас 07.12.2010 74 Изтегли
Учебна програма по Биология и здравно образование за ІХ клас (второ равнище) 07.12.2010 72 Изтегли
Учебна програма по Биология и здравно образование за ІХ клас (първо равнище) 07.12.2010 122 Изтегли
Учебна програма по Химия и опазване на околната среда за ІХ клас (второ равнище) 07.12.2010 72 Изтегли
Учебна програма по Химия и опазване на околната среда за ІХ клас (първо равнище) 07.12.2010 142 Изтегли
Учебна програма по Физика и астрономия за ІХ клас 07.12.2010 102 Изтегли
Учебна програма по Математика за ІХ клас 07.12.2010 313 Изтегли
Учебна програма по Литература за ІХ клас 07.12.2010 87 Изтегли
Учебна програма по Български език за ІХ клас 07.12.2010 103 Изтегли

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ІХ КЛАС