УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ІХ КЛАС

ФайлДата на добавянеИзтегляния
Учебна програма по Физическо възпитание и спорт за ІХ клас 07.12.201052 Изтегли
Учебна програма по Изобразително изкуство за ІХ клас 07.12.2010100 Изтегли
Учебна програма по Музика за ІХ клас 07.12.201025 Изтегли
Учебна програма по Психология и логика за ІХ клас 07.12.201092 Изтегли
Учебна пограма по Чешки език за ІХ клас (втори чужд език – ПП) 07.12.20104 Изтегли
Учебна програма по Сръбски и Хърватски език за ІХ клас (втори чужд език – ПП) 07.12.20105 Изтегли
Учебна програма по Словашки език за ІХ клас (втори чужд език – ПП) 07.12.20104 Изтегли
Учебна програма по Полски език за ІХ клас (втори чужд език – ПП) 07.12.20107 Изтегли
Учебна програма по Румънски език за ІХ клас (втори чужд език – ПП) 07.12.20105 Изтегли
Учебна програма по Румънски език за ІХ клас (втори чужд език – ЗП) 07.12.20105 Изтегли
Учебна програма по Румънски език за ІХ-Х клас (първи чужд език) 07.12.20104 Изтегли
Учебна програма по Японски език за ІХ-ХІІ клас (интензивно изучаване) 07.12.20106 Изтегли
Учебна програма по Италиански език за ІХ клас 07.12.20108 Изтегли
Учебна програма по Испански език за ІХ-Х клас 07.12.201026 Изтегли
Учебна програма по Руски език за ІХ-Х клас 07.12.201055 Изтегли
Учебна програма по Френски език за ІХ-Х клас 07.12.201023 Изтегли
Учебна програма по Немски език за ІХ-Х клас 07.12.201022 Изтегли
Учебна програма по Английски език за ІХ-Х клас 07.12.2010110 Изтегли
Методически насоки за провеждане на обучението по Информационни технологии за ІХ клас 07.12.201062 Изтегли
Учебна програма по Информационни технологии за ІХ клас 07.12.2010224 Изтегли
Учебна програма по Информатика за ІХ клас 07.12.2010157 Изтегли
Учебна програма по История и цивилизация за ІХ клас 07.12.201085 Изтегли
Учебна програма по География и икономика за ІХ клас 07.12.201078 Изтегли
Учебна програма по Биология и здравно образование за ІХ клас (второ равнище) 07.12.201074 Изтегли
Учебна програма по Биология и здравно образование за ІХ клас (първо равнище) 07.12.2010124 Изтегли
Учебна програма по Химия и опазване на околната среда за ІХ клас (второ равнище) 07.12.201076 Изтегли
Учебна програма по Химия и опазване на околната среда за ІХ клас (първо равнище) 07.12.2010145 Изтегли
Учебна програма по Физика и астрономия за ІХ клас 07.12.2010105 Изтегли
Учебна програма по Математика за ІХ клас 07.12.2010319 Изтегли
Учебна програма по Литература за ІХ клас 07.12.201089 Изтегли
Учебна програма по Български език за ІХ клас 07.12.2010105 Изтегли

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ІХ КЛАС