УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ІХ КЛАС

ФайлДата на добавянеИзтегляния
Учебна програма по Физическо възпитание и спорт за ІХ клас 07.12.201049 Изтегли
Учебна програма по Изобразително изкуство за ІХ клас 07.12.201098 Изтегли
Учебна програма по Музика за ІХ клас 07.12.201023 Изтегли
Учебна програма по Психология и логика за ІХ клас 07.12.201090 Изтегли
Учебна пограма по Чешки език за ІХ клас (втори чужд език – ПП) 07.12.20102 Изтегли
Учебна програма по Сръбски и Хърватски език за ІХ клас (втори чужд език – ПП) 07.12.20103 Изтегли
Учебна програма по Словашки език за ІХ клас (втори чужд език – ПП) 07.12.20102 Изтегли
Учебна програма по Полски език за ІХ клас (втори чужд език – ПП) 07.12.20105 Изтегли
Учебна програма по Румънски език за ІХ клас (втори чужд език – ПП) 07.12.20103 Изтегли
Учебна програма по Румънски език за ІХ клас (втори чужд език – ЗП) 07.12.20103 Изтегли
Учебна програма по Румънски език за ІХ-Х клас (първи чужд език) 07.12.20102 Изтегли
Учебна програма по Японски език за ІХ-ХІІ клас (интензивно изучаване) 07.12.20104 Изтегли
Учебна програма по Италиански език за ІХ клас 07.12.20106 Изтегли
Учебна програма по Испански език за ІХ-Х клас 07.12.201024 Изтегли
Учебна програма по Руски език за ІХ-Х клас 07.12.201053 Изтегли
Учебна програма по Френски език за ІХ-Х клас 07.12.201021 Изтегли
Учебна програма по Немски език за ІХ-Х клас 07.12.201020 Изтегли
Учебна програма по Английски език за ІХ-Х клас 07.12.2010107 Изтегли
Методически насоки за провеждане на обучението по Информационни технологии за ІХ клас 07.12.201058 Изтегли
Учебна програма по Информационни технологии за ІХ клас 07.12.2010221 Изтегли
Учебна програма по Информатика за ІХ клас 07.12.2010155 Изтегли
Учебна програма по История и цивилизация за ІХ клас 07.12.201082 Изтегли
Учебна програма по География и икономика за ІХ клас 07.12.201076 Изтегли
Учебна програма по Биология и здравно образование за ІХ клас (второ равнище) 07.12.201072 Изтегли
Учебна програма по Биология и здравно образование за ІХ клас (първо равнище) 07.12.2010122 Изтегли
Учебна програма по Химия и опазване на околната среда за ІХ клас (второ равнище) 07.12.201073 Изтегли
Учебна програма по Химия и опазване на околната среда за ІХ клас (първо равнище) 07.12.2010143 Изтегли
Учебна програма по Физика и астрономия за ІХ клас 07.12.2010103 Изтегли
Учебна програма по Математика за ІХ клас 07.12.2010317 Изтегли
Учебна програма по Литература за ІХ клас 07.12.201087 Изтегли
Учебна програма по Български език за ІХ клас 07.12.2010103 Изтегли

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ІХ КЛАС