Папки

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ІХ КЛАС

Файл Дата на добавяне Изтегляния
Учебна програма по Физическо възпитание и спорт за ІХ клас 07.12.2010 44 Изтегли
Учебна програма по Изобразително изкуство за ІХ клас 07.12.2010 89 Изтегли
Учебна програма по Музика за ІХ клас 07.12.2010 18 Изтегли
Учебна програма по Психология и логика за ІХ клас 07.12.2010 86 Изтегли
Учебна пограма по Чешки език за ІХ клас (втори чужд език – ПП) 07.12.2010 1 Изтегли
Учебна програма по Сръбски и Хърватски език за ІХ клас (втори чужд език – ПП) 07.12.2010 3 Изтегли
Учебна програма по Словашки език за ІХ клас (втори чужд език – ПП) 07.12.2010 2 Изтегли
Учебна програма по Полски език за ІХ клас (втори чужд език – ПП) 07.12.2010 2 Изтегли
Учебна програма по Румънски език за ІХ клас (втори чужд език – ПП) 07.12.2010 3 Изтегли
Учебна програма по Румънски език за ІХ клас (втори чужд език – ЗП) 07.12.2010 1 Изтегли
Учебна програма по Румънски език за ІХ-Х клас (първи чужд език) 07.12.2010 2 Изтегли
Учебна програма по Японски език за ІХ-ХІІ клас (интензивно изучаване) 07.12.2010 4 Изтегли
Учебна програма по Италиански език за ІХ клас 07.12.2010 6 Изтегли
Учебна програма по Испански език за ІХ-Х клас 07.12.2010 17 Изтегли
Учебна програма по Руски език за ІХ-Х клас 07.12.2010 40 Изтегли
Учебна програма по Френски език за ІХ-Х клас 07.12.2010 17 Изтегли
Учебна програма по Немски език за ІХ-Х клас 07.12.2010 17 Изтегли
Учебна програма по Английски език за ІХ-Х клас 07.12.2010 71 Изтегли
Методически насоки за провеждане на обучението по Информационни технологии за ІХ клас 07.12.2010 42 Изтегли
Учебна програма по Информационни технологии за ІХ клас 07.12.2010 189 Изтегли
Учебна програма по Информатика за ІХ клас 07.12.2010 130 Изтегли
Учебна програма по История и цивилизация за ІХ клас 07.12.2010 75 Изтегли
Учебна програма по География и икономика за ІХ клас 07.12.2010 65 Изтегли
Учебна програма по Биология и здравно образование за ІХ клас (второ равнище) 07.12.2010 48 Изтегли
Учебна програма по Биология и здравно образование за ІХ клас (първо равнище) 07.12.2010 101 Изтегли
Учебна програма по Химия и опазване на околната среда за ІХ клас (второ равнище) 07.12.2010 59 Изтегли
Учебна програма по Химия и опазване на околната среда за ІХ клас (първо равнище) 07.12.2010 131 Изтегли
Учебна програма по Физика и астрономия за ІХ клас 07.12.2010 97 Изтегли
Учебна програма по Математика за ІХ клас 07.12.2010 283 Изтегли
Учебна програма по Литература за ІХ клас 07.12.2010 79 Изтегли
Учебна програма по Български език за ІХ клас 07.12.2010 96 Изтегли