Папки

Windows 2008 server

Файл Дата на добавяне Изтегляния
Windows 2008 server – Глава 19 – Управление 07.09.2011 811 Изтегли
Windows 2008 server – Глава 18 – Обзор на системното администриране 07.09.2011 675 Изтегли
Windows 2008 server – Глава 17 – Работа с услуги за поддръжка и отдалечен десктоп 07.09.2011 652 Изтегли
Windows 2008 server – Глава 16 – Модифициране на процеса на начално зареждане и отстраняване на неизправности 07.09.2011 567 Изтегли
Windows 2008 server – Глава 15 – Споделяне на връзката към Интернет и кон-фигуриране на защитната стена 07.09.2011 623 Изтегли
Windows 2008 server – Глава 14 – Конфигуриранe на настройките за сигурност на Интернет 07.09.2011 612 Изтегли
Windows 2008 server – Глава 13 – Инсталиране и управление на хардуерни устройства и драйвери и отстраняване на неизправности 07.09.2011 469 Изтегли
Windows 2008 server – Глава 12 – Оптимизиране 07.09.2011 607 Изтегли
Windows 2008 server – Глава 11 – Конфигуриране и работа с Активни директории 07.09.2011 821 Изтегли
Windows 2008 server – Глава 10 – Персонализиране 07.09.2011 597 Изтегли
Windows 2008 server – Глава 9 – Администриране на споделени папки 07.09.2011 649 Изтегли
Windows 2008 server – Глава 8 – Защитаване на ресурси с NTFS позволения 07.09.2011 588 Изтегли
Windows 2008 server – Глава 7 – Инсталиране и конфигуриране на мрежови принтери 07.09.2011 657 Изтегли
Windows 2008 server – Глава 6 – Конфигуриране на мрежови протоколи 07.09.2011 647 Изтегли
Windows 2008 server – Глава 5 – Създаване и управление на потребителски акаунти 07.09.2011 729 Изтегли
Windows 2008 server – Глава 4 – Роли и услуги на сървъра 07.09.2011 734 Изтегли
Windows 2008 server – Глава 3 – Инсталиране 07.09.2011 723 Изтегли
Windows 2008 server – Глава 2 – Общи сведения 07.09.2011 679 Изтегли
Windows 2008 server – Глава 1 – Общи сведения за операционната система 07.09.2011 820 Изтегли
Windows 2008 server – Съдържание 07.09.2011 653 Изтегли
Windows 2008 server – Начална страница 07.09.2011 819 Изтегли