Папки

Windows 2008 server

Файл Дата на добавяне Изтегляния
Windows 2008 server – Глава 19 – Управление 07.09.2011 829 Изтегли
Windows 2008 server – Глава 18 – Обзор на системното администриране 07.09.2011 693 Изтегли
Windows 2008 server – Глава 17 – Работа с услуги за поддръжка и отдалечен десктоп 07.09.2011 671 Изтегли
Windows 2008 server – Глава 16 – Модифициране на процеса на начално зареждане и отстраняване на неизправности 07.09.2011 585 Изтегли
Windows 2008 server – Глава 15 – Споделяне на връзката към Интернет и кон-фигуриране на защитната стена 07.09.2011 640 Изтегли
Windows 2008 server – Глава 14 – Конфигуриранe на настройките за сигурност на Интернет 07.09.2011 631 Изтегли
Windows 2008 server – Глава 13 – Инсталиране и управление на хардуерни устройства и драйвери и отстраняване на неизправности 07.09.2011 488 Изтегли
Windows 2008 server – Глава 12 – Оптимизиране 07.09.2011 625 Изтегли
Windows 2008 server – Глава 11 – Конфигуриране и работа с Активни директории 07.09.2011 839 Изтегли
Windows 2008 server – Глава 10 – Персонализиране 07.09.2011 616 Изтегли
Windows 2008 server – Глава 9 – Администриране на споделени папки 07.09.2011 668 Изтегли
Windows 2008 server – Глава 8 – Защитаване на ресурси с NTFS позволения 07.09.2011 609 Изтегли
Windows 2008 server – Глава 7 – Инсталиране и конфигуриране на мрежови принтери 07.09.2011 675 Изтегли
Windows 2008 server – Глава 6 – Конфигуриране на мрежови протоколи 07.09.2011 668 Изтегли
Windows 2008 server – Глава 5 – Създаване и управление на потребителски акаунти 07.09.2011 747 Изтегли
Windows 2008 server – Глава 4 – Роли и услуги на сървъра 07.09.2011 756 Изтегли
Windows 2008 server – Глава 3 – Инсталиране 07.09.2011 739 Изтегли
Windows 2008 server – Глава 2 – Общи сведения 07.09.2011 695 Изтегли
Windows 2008 server – Глава 1 – Общи сведения за операционната система 07.09.2011 840 Изтегли
Windows 2008 server – Съдържание 07.09.2011 670 Изтегли
Windows 2008 server – Начална страница 07.09.2011 841 Изтегли