Windows 2008 server

ФайлДата на добавянеИзтегляния
Windows 2008 server – Глава 19 – Управление 07.09.2011833 Изтегли
Windows 2008 server – Глава 18 – Обзор на системното администриране 07.09.2011698 Изтегли
Windows 2008 server – Глава 17 – Работа с услуги за поддръжка и отдалечен десктоп 07.09.2011676 Изтегли
Windows 2008 server – Глава 16 – Модифициране на процеса на начално зареждане и отстраняване на неизправности 07.09.2011588 Изтегли
Windows 2008 server – Глава 15 – Споделяне на връзката към Интернет и кон-фигуриране на защитната стена 07.09.2011645 Изтегли
Windows 2008 server – Глава 14 – Конфигуриранe на настройките за сигурност на Интернет 07.09.2011634 Изтегли
Windows 2008 server – Глава 13 – Инсталиране и управление на хардуерни устройства и драйвери и отстраняване на неизправности 07.09.2011491 Изтегли
Windows 2008 server – Глава 12 – Оптимизиране 07.09.2011628 Изтегли
Windows 2008 server – Глава 11 – Конфигуриране и работа с Активни директории 07.09.2011843 Изтегли
Windows 2008 server – Глава 10 – Персонализиране 07.09.2011619 Изтегли
Windows 2008 server – Глава 9 – Администриране на споделени папки 07.09.2011672 Изтегли
Windows 2008 server – Глава 8 – Защитаване на ресурси с NTFS позволения 07.09.2011612 Изтегли
Windows 2008 server – Глава 7 – Инсталиране и конфигуриране на мрежови принтери 07.09.2011678 Изтегли
Windows 2008 server – Глава 6 – Конфигуриране на мрежови протоколи 07.09.2011673 Изтегли
Windows 2008 server – Глава 5 – Създаване и управление на потребителски акаунти 07.09.2011752 Изтегли
Windows 2008 server – Глава 4 – Роли и услуги на сървъра 07.09.2011759 Изтегли
Windows 2008 server – Глава 3 – Инсталиране 07.09.2011743 Изтегли
Windows 2008 server – Глава 2 – Общи сведения 07.09.2011700 Изтегли
Windows 2008 server – Глава 1 – Общи сведения за операционната система 07.09.2011846 Изтегли
Windows 2008 server – Съдържание 07.09.2011676 Изтегли
Windows 2008 server – Начална страница 07.09.2011847 Изтегли

Windows 2008 server