861010 Охранител

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 861010 „Охранител“ от област на образование „Обществена сигурност и безопасност“ и професионално направление 861 „Защита на собствеността и личността“ съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за
професионалното образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
03.01.201117 Изтегли