811010 Хотелиер

С тази наредба се определя държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 811010 “Хотелиер” от област на образование “Услуги за личността” и професионално направление 811 “Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг” съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).

Дата на добавянеИзтегляния
03.01.201111 Изтегли