Папки

Използване на Microsoft Office 2003 с образователна цел. Проекти 5-8 клас. МАТЕРИАЛИ ЗА УЧЕНИКА

Файл Дата на добавяне Изтегляния
Проект 3: Клуб на любознателните. Стъпка-по-Стъпка: Създаване на таблица за обект. 25.08.2010 14 Изтегли
Проект 3: Клуб на любознателните. Стъпка-по-Стъпка: Списък от термини и понятия. 25.08.2010 8 Изтегли
Проект 3: Клуб на любознателните. Стъпка-по-Стъпка: Описание на обекти. 25.08.2010 4 Изтегли
Проект 3: Клуб на любознателните. Стъпка-по-Стъпка: Изработване на структурни схеми. 25.08.2010 6 Изтегли
Проект 3: Клуб на любознателните. Стъпка-по-Стъпка: Извличане на обекти. 25.08.2010 6 Изтегли
Проект 3: Клуб на любознателните. Стъпка-по-Стъпка: Въвеждане на информация в база от данни, редактиране, актуализация. 25.08.2010 7 Изтегли
Проект 3: Клуб на любознателните. Модул 3. 25.08.2010 5 Изтегли
Проект 3: Клуб на любознателните. Модул 2. 25.08.2010 6 Изтегли
Проект 3: Клуб на любознателните. Модул 1. 25.08.2010 5 Изтегли
Проект 3: Клуб на любознателните. Задание на проекта. 25.08.2010 6 Изтегли
Проект 2: Организатори и участници. Стъпка-по-Стъпка: Програма на семинар. 25.08.2010 5 Изтегли
Проект 2: Организатори и участници. Модул 3. 25.08.2010 5 Изтегли
Проект 2: Организатори и участници. Модул 2. 25.08.2010 4 Изтегли
Проект 2: Организатори и участници. Модул 1. 25.08.2010 5 Изтегли
Проект 2: Организатори и участници. Задание на проекта. 25.08.2010 8 Изтегли
Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Стъпка-по-Стъпка: Създаване на убедителна презентация. 25.08.2010 8 Изтегли
Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Стъпка-по-Стъпка: Създаване на материали за проверка на придобитите знания. 25.08.2010 4 Изтегли
Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Стъпка-по-Стъпка: Създаване на материали за оценяване на знанията. 25.08.2010 4 Изтегли
Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Стъпка-по-Стъпка: Създаване на материали за обучение, предназначени за преподаватели. 25.08.2010 6 Изтегли
Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Стъпка-по-Стъпка: Създаване на материали за обучение, предназначени за курсисти. 25.08.2010 3 Изтегли
Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Стъпка-по-Стъпка: Създаване на лого и мото. 25.08.2010 3 Изтегли
Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Стъпка-по-Стъпка: Създаване и отпечатване на рекламен материал от една страница. 25.08.2010 3 Изтегли
Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Модул 3. 25.08.2010 3 Изтегли
Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Модул 2. 25.08.2010 3 Изтегли
Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Модул 1. 25.08.2010 3 Изтегли
Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Модел: Финал. 25.08.2010 4 Изтегли
Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Модел: Контрол. 25.08.2010 3 Изтегли
Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Модел: Ден. 25.08.2010 2 Изтегли
Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Модел: Бележки. 25.08.2010 5 Изтегли
Проект 1: Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Задание на проекта. 25.08.2010 4 Изтегли