УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ХІІ КЛАС

ФайлДата на добавянеИзтегляния
Учебна програма по Физическо възпитание и спорт за ХІІ клас 10.12.201030 Изтегли
Учебна програма по Изобразително изкуство за ХІІ клас 10.12.201021 Изтегли
Учебна програма по Музика за ХІІ клас 10.12.20103 Изтегли
Учебна програма по Свят и личност за ХІІ клас 10.12.2010119 Изтегли
Учебна програма по Философия за ХІІ клас 10.12.201061 Изтегли
Учебна програма по Чешки език за ХІІ клас (втори чужд език – ПП) 10.12.20101 Изтегли
Учебна програма по Сръбски и Хърватски език за ХІІ клас (втори чужд език – ПП) 10.12.20101 Изтегли
Учебна програма по Словашки език за ХІІ клас (втори чужд език – ПП) 10.12.20101 Изтегли
Учебна програма по Полски език за ХІІ клас (втори чужд език – ПП) 10.12.20101 Изтегли
Учебна програма по Румънски език за ХІІ клас (втори чужд език – ПП) 10.12.20102 Изтегли
Учебна програма по Румънски език за ХІІ клас (втори чужд език – ЗП) 10.12.20101 Изтегли
Учебна програма по Румънски език за ХІІ клас (първи чужд език) 10.12.20101 Изтегли
Учебна програма по Японски език за ХІІ клас (интензивно изучаване) 10.12.20104 Изтегли
Учебна програма по Италиански език за ХІІ клас 10.12.20102 Изтегли
Учебна програма по Испански език за ХІІ клас 10.12.20102 Изтегли
Учебна програма по Руски език за ХІІ клас 10.12.201054 Изтегли
Учебна програма по Френски език за ХІІ клас 10.12.201010 Изтегли
Учебна програма по Немски език за ХІІ клас 10.12.201012 Изтегли
Учебна програма по Английски език за ХІІ клас 10.12.201068 Изтегли
Учебна програма по История и цивилизация за ХІІ клас 10.12.201062 Изтегли
Учебна програма по География и икономика за ХІІ клас 10.12.201090 Изтегли
Учебна програма по Биология и здравно образование за ХІІ клас 10.12.2010110 Изтегли
Учебна програма по Химия и опазване на околната среда за ХІІ клас 10.12.201057 Изтегли
Учебна пограма по Физика и астрономия за ХІІ клас 10.12.201053 Изтегли
Учебна програма по Математика за ХІІ клас 10.12.2010106 Изтегли
Учебна програма по Литература за ХІІ клас 10.12.201044 Изтегли
Учебна програма по Български език за ХІІ клас 10.12.201066 Изтегли

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ХІІ КЛАС