Папки

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ХІІ КЛАС

Файл Дата на добавяне Изтегляния
Учебна програма по Физическо възпитание и спорт за ХІІ клас 10.12.2010 21 Изтегли
Учебна програма по Изобразително изкуство за ХІІ клас 10.12.2010 13 Изтегли
Учебна програма по Музика за ХІІ клас 10.12.2010 3 Изтегли
Учебна програма по Свят и личност за ХІІ клас 10.12.2010 104 Изтегли
Учебна програма по Философия за ХІІ клас 10.12.2010 35 Изтегли
Учебна програма по Чешки език за ХІІ клас (втори чужд език – ПП) 10.12.2010 1 Изтегли
Учебна програма по Сръбски и Хърватски език за ХІІ клас (втори чужд език – ПП) 10.12.2010 1 Изтегли
Учебна програма по Словашки език за ХІІ клас (втори чужд език – ПП) 10.12.2010 1 Изтегли
Учебна програма по Полски език за ХІІ клас (втори чужд език – ПП) 10.12.2010 1 Изтегли
Учебна програма по Румънски език за ХІІ клас (втори чужд език – ПП) 10.12.2010 1 Изтегли
Учебна програма по Румънски език за ХІІ клас (втори чужд език – ЗП) 10.12.2010 1 Изтегли
Учебна програма по Румънски език за ХІІ клас (първи чужд език) 10.12.2010 1 Изтегли
Учебна програма по Японски език за ХІІ клас (интензивно изучаване) 10.12.2010 4 Изтегли
Учебна програма по Италиански език за ХІІ клас 10.12.2010 2 Изтегли
Учебна програма по Испански език за ХІІ клас 10.12.2010 2 Изтегли
Учебна програма по Руски език за ХІІ клас 10.12.2010 37 Изтегли
Учебна програма по Френски език за ХІІ клас 10.12.2010 10 Изтегли
Учебна програма по Немски език за ХІІ клас 10.12.2010 5 Изтегли
Учебна програма по Английски език за ХІІ клас 10.12.2010 43 Изтегли
Учебна програма по История и цивилизация за ХІІ клас 10.12.2010 44 Изтегли
Учебна програма по География и икономика за ХІІ клас 10.12.2010 74 Изтегли
Учебна програма по Биология и здравно образование за ХІІ клас 10.12.2010 69 Изтегли
Учебна програма по Химия и опазване на околната среда за ХІІ клас 10.12.2010 45 Изтегли
Учебна пограма по Физика и астрономия за ХІІ клас 10.12.2010 43 Изтегли
Учебна програма по Математика за ХІІ клас 10.12.2010 83 Изтегли
Учебна програма по Литература за ХІІ клас 10.12.2010 32 Изтегли
Учебна програма по Български език за ХІІ клас 10.12.2010 52 Изтегли