Национални програми за развитие на средното образование

Файл Дата на добавяне Изтегляния
РЕШЕНИЕ № 271 от 14.04.2016 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование 25.04.2016 23 Изтегли
Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“ 2016 25.04.2016 15 Изтегли
Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“ 2016 25.04.2016 9 Изтегли
Национална програма „Роден език и култура зад граница“ 2016 25.04.2016 3 Изтегли
Национална програма „Ученически олимпиади и състезания” 2016 25.04.2016 11 Изтегли
Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда” 2016 25.04.2016 14 Изтегли
Национална програма „Без свободен час в училище” 2016 21.04.2016 14 Изтегли
Национална програма „Развитие на педагогическите специалисти“ 2016 21.04.2016 23 Изтегли
Национална програма „Достъпно и сигурно училище“ 2016 21.04.2016 6 Изтегли
Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование” 2016 21.04.2016 19 Изтегли
РЕШЕНИЕ № 299 от 5 май 2015 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование 09.11.2015 15 Изтегли
Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“ 09.11.2015 5 Изтегли
Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“ 05.11.2015 17 Изтегли
Национална програма „Роден език и култура зад граница“ 05.11.2015 4 Изтегли
Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование” 05.11.2015 8 Изтегли
Национална програма „Училището – територия на учениците” 05.11.2015 6 Изтегли
Национална програма “На училище без отсъствия” 02.11.2015 6 Изтегли
Национална програма “С грижа за всеки ученик” 02.11.2015 7 Изтегли
Национална програма “Развитие на педагогическите кадри” 02.11.2015 17 Изтегли
Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда“ 02.11.2015 2 Изтегли
Национална програма “ИКТ в училище” 02.11.2015 14 Изтегли
Национална програма „Модернизация на материалната база в училище”, съгласно приложение № 10 от РМС 665 от 15.09.2010 г. 23.09.2010 165 Изтегли
Национална програма „Роден език и култура зад граница”, съгласно приложение № 8 от РМС 665 от 15.09.2010 г. 23.09.2010 43 Изтегли
Национална програма „С грижа за всеки ученик”, съгласно приложение № 7 от РМС 665 от 15.09.2010 г. 23.09.2010 136 Изтегли
Национална програма „Въвеждане на система за национално стандартизирано външно оценяване”, съгласно приложение № 6 от РМС 665 от 15.09.2010 г. 23.09.2010 74 Изтегли
Национална програма „Училището – територия на учениците”, съгласно приложение № 5 от РМС 665 от 15.09.2010 г. 23.09.2010 64 Изтегли
Национална програма „Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в училище”, съгласно приложение № 4 от РМС 665 от 15.09.2010 г. 23.09.2010 178 Изтегли
Национална програма „Квалификация”, съгласно приложение № 3 от РМС 665 от 15.09.2010 г. 23.09.2010 157 Изтегли
Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст, съгласно приложение № 2 от РМС 665 от 15.09.2010 г. 23.09.2010 50 Изтегли
Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”, съгласно приложение № 1 от РМС 665 от 15.09.2010 г. 23.09.2010 159 Изтегли
Решение № 665 на Министерски съвет от 15.09.2010 г. за актуализиране на национални програми за развитие на средното образование 21.09.2010 200 Изтегли
Решение № 106 на Министерски съвет от 01.03.2010 г. за приемане на национални програми за развитие на средното образование 02.09.2010 161 Изтегли

Национални програми за развитие на средното образование