Национални програми за развитие на средното образование

ФайлДата на добавянеИзтегляния
РЕШЕНИЕ № 271 от 14.04.2016 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование 25.04.201623 Изтегли
Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“ 2016 25.04.201615 Изтегли
Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“ 2016 25.04.20169 Изтегли
Национална програма „Роден език и култура зад граница“ 2016 25.04.20163 Изтегли
Национална програма „Ученически олимпиади и състезания” 2016 25.04.201611 Изтегли
Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда” 2016 25.04.201614 Изтегли
Национална програма „Без свободен час в училище” 2016 21.04.201614 Изтегли
Национална програма „Развитие на педагогическите специалисти“ 2016 21.04.201623 Изтегли
Национална програма „Достъпно и сигурно училище“ 2016 21.04.20166 Изтегли
Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование” 2016 21.04.201619 Изтегли
РЕШЕНИЕ № 299 от 5 май 2015 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование 09.11.201515 Изтегли
Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“ 09.11.20155 Изтегли
Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“ 05.11.201518 Изтегли
Национална програма „Роден език и култура зад граница“ 05.11.20154 Изтегли
Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование“ 05.11.20158 Изтегли
Национална програма „Училището – територия на учениците” 05.11.20156 Изтегли
Национална програма „На училище без отсъствия“ 02.11.20156 Изтегли
Национална програма „С грижа за всеки ученик“ 02.11.20157 Изтегли
Национална програма „Развитие на педагогическите кадри“ 02.11.201517 Изтегли
Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда“ 02.11.20152 Изтегли
Национална програма „ИКТ в училище“ 02.11.201514 Изтегли
Национална програма „Модернизация на материалната база в училище”, съгласно приложение № 10 от РМС 665 от 15.09.2010 г. 23.09.2010165 Изтегли
Национална програма „Роден език и култура зад граница”, съгласно приложение № 8 от РМС 665 от 15.09.2010 г. 23.09.201043 Изтегли
Национална програма „С грижа за всеки ученик”, съгласно приложение № 7 от РМС 665 от 15.09.2010 г. 23.09.2010136 Изтегли
Национална програма „Въвеждане на система за национално стандартизирано външно оценяване”, съгласно приложение № 6 от РМС 665 от 15.09.2010 г. 23.09.201074 Изтегли
Национална програма „Училището – територия на учениците”, съгласно приложение № 5 от РМС 665 от 15.09.2010 г. 23.09.201064 Изтегли
Национална програма „Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в училище”, съгласно приложение № 4 от РМС 665 от 15.09.2010 г. 23.09.2010178 Изтегли
Национална програма „Квалификация”, съгласно приложение № 3 от РМС 665 от 15.09.2010 г. 23.09.2010157 Изтегли
Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст, съгласно приложение № 2 от РМС 665 от 15.09.2010 г. 23.09.201050 Изтегли
Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”, съгласно приложение № 1 от РМС 665 от 15.09.2010 г. 23.09.2010159 Изтегли
Решение № 665 на Министерски съвет от 15.09.2010 г. за актуализиране на национални програми за развитие на средното образование 21.09.2010200 Изтегли
Решение № 106 на Министерски съвет от 01.03.2010 г. за приемане на национални програми за развитие на средното образование 02.09.2010161 Изтегли

Национални програми за развитие на средното образование