Национални програми за развитие на средното образование

ФайлДата на добавянеИзтегляния
РЕШЕНИЕ № 271 от 14.04.2016 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование 25.04.201625 Изтегли
Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“ 2016 25.04.201618 Изтегли
Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“ 2016 25.04.201611 Изтегли
Национална програма „Роден език и култура зад граница“ 2016 25.04.20165 Изтегли
Национална програма „Ученически олимпиади и състезания” 2016 25.04.201613 Изтегли
Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда” 2016 25.04.201616 Изтегли
Национална програма „Без свободен час в училище” 2016 21.04.201616 Изтегли
Национална програма „Развитие на педагогическите специалисти“ 2016 21.04.201625 Изтегли
Национална програма „Достъпно и сигурно училище“ 2016 21.04.20168 Изтегли
Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование” 2016 21.04.201621 Изтегли
РЕШЕНИЕ № 299 от 5 май 2015 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование 09.11.201517 Изтегли
Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“ 09.11.20157 Изтегли
Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“ 05.11.201521 Изтегли
Национална програма „Роден език и култура зад граница“ 05.11.20156 Изтегли
Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование“ 05.11.201510 Изтегли
Национална програма „Училището – територия на учениците” 05.11.20158 Изтегли
Национална програма „На училище без отсъствия“ 02.11.20158 Изтегли
Национална програма „С грижа за всеки ученик“ 02.11.20159 Изтегли
Национална програма „Развитие на педагогическите кадри“ 02.11.201520 Изтегли
Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда“ 02.11.20154 Изтегли
Национална програма „ИКТ в училище“ 02.11.201516 Изтегли
Национална програма „Модернизация на материалната база в училище”, съгласно приложение № 10 от РМС 665 от 15.09.2010 г. 23.09.2010167 Изтегли
Национална програма „Роден език и култура зад граница”, съгласно приложение № 8 от РМС 665 от 15.09.2010 г. 23.09.201045 Изтегли
Национална програма „С грижа за всеки ученик”, съгласно приложение № 7 от РМС 665 от 15.09.2010 г. 23.09.2010138 Изтегли
Национална програма „Въвеждане на система за национално стандартизирано външно оценяване”, съгласно приложение № 6 от РМС 665 от 15.09.2010 г. 23.09.201076 Изтегли
Национална програма „Училището – територия на учениците”, съгласно приложение № 5 от РМС 665 от 15.09.2010 г. 23.09.201066 Изтегли
Национална програма „Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в училище”, съгласно приложение № 4 от РМС 665 от 15.09.2010 г. 23.09.2010182 Изтегли
Национална програма „Квалификация”, съгласно приложение № 3 от РМС 665 от 15.09.2010 г. 23.09.2010159 Изтегли
Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст, съгласно приложение № 2 от РМС 665 от 15.09.2010 г. 23.09.201052 Изтегли
Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”, съгласно приложение № 1 от РМС 665 от 15.09.2010 г. 23.09.2010161 Изтегли
Решение № 665 на Министерски съвет от 15.09.2010 г. за актуализиране на национални програми за развитие на средното образование 21.09.2010202 Изтегли
Решение № 106 на Министерски съвет от 01.03.2010 г. за приемане на национални програми за развитие на средното образование 02.09.2010163 Изтегли

Национални програми за развитие на средното образование