Доклади и анализи

Файл Дата на добавяне Изтегляния
Финансова децентрализация 25.08.2010 2 Изтегли
Ръководство за въвеждане, функциониране, оценка и контрол на делегираните бюджети 25.08.2010 12 Изтегли
Разходи по бюджета на МОН за 2008 по други програми 25.08.2010 2 Изтегли
Разработване, приемане и изпълнение на училищен бюджет 25.08.2010 19 Изтегли
Програмен бюджет на МОН за 2008 година 25.08.2010 2 Изтегли
Повишаване образованието на учителите 25.08.2010 1 Изтегли
Основни характеристики на делегирания бюджет 25.08.2010 3 Изтегли
ОП “Развитие на човешки ресурси” 25.08.2010 3 Изтегли
Онлайн общества 25.08.2010 1 Изтегли
ОДИТЕН ДОКЛАД Проект “Модернизация на образованието” 25.08.2010 6 Изтегли
Национална рамка за провеждането на инспекции в училищата във Великобритания 25.08.2010 1 Изтегли
Какво представлява изследването PISA 25.08.2010 15 Изтегли
Доклад НАЦИОНАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА 25.08.2010 1 Изтегли
Доклад за ефективността на образованието 25.08.2010 16 Изтегли
Делегирани и неделегирани отговорности 25.08.2010 4 Изтегли
Грамотност и умения за следващото общество-PISA 25.08.2010 5 Изтегли
България – образование и умения за икономиката на знанието 25.08.2010 6 Изтегли
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ БЮДЖЕТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО 25.08.2010 6 Изтегли
PISA 2002 НАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД 25.08.2010 10 Изтегли

Доклади и анализи