Доклади и анализи

ФайлДата на добавянеИзтегляния
Финансова децентрализация 25.08.20104 Изтегли
Ръководство за въвеждане, функциониране, оценка и контрол на делегираните бюджети 25.08.201015 Изтегли
Разходи по бюджета на МОН за 2008 по други програми 25.08.20104 Изтегли
Разработване, приемане и изпълнение на училищен бюджет 25.08.201023 Изтегли
Програмен бюджет на МОН за 2008 година 25.08.20104 Изтегли
Повишаване образованието на учителите 25.08.20103 Изтегли
Основни характеристики на делегирания бюджет 25.08.20106 Изтегли
ОП „Развитие на човешки ресурси“ 25.08.20105 Изтегли
Онлайн общества 25.08.20103 Изтегли
ОДИТЕН ДОКЛАД Проект „Модернизация на образованието“ 25.08.201010 Изтегли
Национална рамка за провеждането на инспекции в училищата във Великобритания 25.08.20103 Изтегли
Какво представлява изследването PISA 25.08.201017 Изтегли
Доклад НАЦИОНАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА 25.08.20103 Изтегли
Доклад за ефективността на образованието 25.08.201021 Изтегли
Делегирани и неделегирани отговорности 25.08.20107 Изтегли
Грамотност и умения за следващото общество-PISA 25.08.20107 Изтегли
България – образование и умения за икономиката на знанието 25.08.20109 Изтегли
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ БЮДЖЕТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО 25.08.201010 Изтегли
PISA 2002 НАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД 25.08.201012 Изтегли

Доклади и анализи