Доклади и анализи

ФайлДата на добавянеИзтегляния
Финансова децентрализация 25.08.20102 Изтегли
Ръководство за въвеждане, функциониране, оценка и контрол на делегираните бюджети 25.08.201013 Изтегли
Разходи по бюджета на МОН за 2008 по други програми 25.08.20102 Изтегли
Разработване, приемане и изпълнение на училищен бюджет 25.08.201019 Изтегли
Програмен бюджет на МОН за 2008 година 25.08.20102 Изтегли
Повишаване образованието на учителите 25.08.20101 Изтегли
Основни характеристики на делегирания бюджет 25.08.20104 Изтегли
ОП „Развитие на човешки ресурси“ 25.08.20103 Изтегли
Онлайн общества 25.08.20101 Изтегли
ОДИТЕН ДОКЛАД Проект „Модернизация на образованието“ 25.08.20106 Изтегли
Национална рамка за провеждането на инспекции в училищата във Великобритания 25.08.20101 Изтегли
Какво представлява изследването PISA 25.08.201015 Изтегли
Доклад НАЦИОНАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА 25.08.20101 Изтегли
Доклад за ефективността на образованието 25.08.201016 Изтегли
Делегирани и неделегирани отговорности 25.08.20105 Изтегли
Грамотност и умения за следващото общество-PISA 25.08.20105 Изтегли
България – образование и умения за икономиката на знанието 25.08.20107 Изтегли
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ БЮДЖЕТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО 25.08.20108 Изтегли
PISA 2002 НАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД 25.08.201010 Изтегли

Доклади и анализи