840010 Корабоводител

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 840010
„Корабоводител“ от област на образование „Транспорт“ и професионално направление 840 „Транспортни услуги“ съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
03.01.20117 Изтегли