525060 Монтьор на подемно-транспортна техника

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ)
за придобиване на квалификация по професия 525060 “Монтьор на подемно-транспортна техника” от област на образование “Техника” и професионално направление 525 “Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати” съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавяне Изтегляния
28.12.2010 3 Изтегли