525020 Монтьор на транспортна техника

С тази наредба се определя държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 525020 „Монтьор на
транспортна техника“ от област на образование „Техника“ и професионално направление 525 „Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати“ съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).

Дата на добавянеИзтегляния
28.12.201022 Изтегли