346020 Офис-секретар

С тази наредба се определя държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 346020 “Офис секретар” от област на образование “Стопанско управление и администрация” и професионално направление 346 “Секретарски и офис дейности” съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и
обучение.

Дата на добавяне Изтегляния
17.12.2010 14 Изтегли