521010 Машинен техник

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 521010 „Машинен техник“ от област на образование „Техника“ и професионално направление 521 „Металообработване и машиностроене“ съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
17.12.201025 Изтегли