345050 Сътрудник в малък и среден бизнес

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 345050 „Сътрудник в малък и среден бизнес“ от област на образование „Стопанско управление и администрация“ и професионално направление 345 „Стопанско управление и администрация“ съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
17.12.201017 Изтегли