345050 Сътрудник в малък и среден бизнес

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 345050 “Сътрудник в малък и среден бизнес” от област на образование “Стопанско управление и администрация” и професионално направление 345 “Стопанско управление и администрация” съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавяне Изтегляния
17.12.2010 17 Изтегли