214010 Дизайнер-изпълнител

С тази наредба се определя държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 214010 „Дизайнер“ от област на образование „Изкуства“ и професионално направление 214 „Дизайн“ съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
17.12.201014 Изтегли