524020 Биотехнолог

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 524020
„Биотехнолог“ от област на образование „Техника“ съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл.6, ал.1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
28.12.20109 Изтегли