Папки

521110 Шлосер

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 521110 „Шлосер" от област на образование „Техника" и професионално направление 521 „Машиностроене, металообработване и металургия" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавяне Изтегляния
27.12.2010 7 Изтегли