523080 Монтьор по автоматизация

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиването на квалификация по професия 523080 „Монтьор по автоматизация“ от област на образование „Техника“ и професионално направление 523 „Електроника и автоматизация“ съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
28.12.20103 Изтегли