524010 Химик-технолог

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ)
за придобиването на квалификация по професията 524010 „Химик-технолог“ от област на образование „Техника“ и професионално направление 524 „Химични продукти и технологии“ съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
28.12.20107 Изтегли