524040 Лаборант

С тази наредба се определя държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 524040 “Лаборант” от област на образование “Техника” съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавяне Изтегляния
28.12.2010 10 Изтегли