522010 Електротехник

С тази наредба се определя държавното образователно изискване (ДОИ)
за придобиване на квалификация по професия 522010 „Електротехник“ от област на образование „Техника“ и професионално направление 522 „Електротехника и енергетика“ съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
27.12.201019 Изтегли