522010 Електротехник

С тази наредба се определя държавното образователно изискване (ДОИ)
за придобиване на квалификация по професия 522010 “Електротехник” от област на образование “Техника” и професионално направление 522 “Електротехника и енергетика” съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавяне Изтегляния
27.12.2010 19 Изтегли