524090 Работник в полимерните производства

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 524090 „Работник в полимерните производства“ от област на образование „Техника“ и професионално направление 524 „Химични продукти и технологии“ съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
28.12.20101 Изтегли