523040 Монтьор на електронна техника

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиването на квалификация по професия 523040 „Монтьор на електронна техника“ от област на образование „Техника“ и професионално направление 523 „Електроника и автоматизация“ съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
27.12.20106 Изтегли