215030 Бижутер

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиването на квалификация по професия 215030 “Бижутер” от област на образование “Изкуства” и професионално направление 215 ” Художествени занаяти ” съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавяне Изтегляния
17.12.2010 12 Изтегли