523090 Програмист

С тази наредба се определя държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 523090 „Програмист“ от област на образование „Техника“ и професионално направление 523 „Електроника и автоматизация“ съгласно списъка на професиите за професионално образование и
обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
28.12.201017 Изтегли