211010 Художник-изпълнител

С тази наредба се определя държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 211010 „Художник“ от област на образование „Изкуства“ и професионално направление 211 „Изобразителни изкуства“ съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
17.12.201011 Изтегли