Национална програма „Развитие на педагогическите специалисти“ 2016

Национална програма „Развитие на педагогическите специалисти“ е с общ бюджет 600 000 лева. Целта на Програмата е осигуряване на допълнителни възможности за продължаваща квалификация и за надграждане на ключови професионални компетентности на експерти и педагогически специалисти с цел подобряване качеството на българското образование и обучение, постигане на по-висок обществен статут на педагогическите специалисти за утвърждаване ролята им на ключов фактор в общество, основано на знанието.

Дата на добавянеИзтегляния
21.04.201625 Изтегли