РЕШЕНИЕ № 299 от 5 май 2015 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование

С Решение № 299 от 5 май 2015 г. са одобрени десет национални програми за развитие на средното образование. Необходимите средства за изпълнение на националните програми за 2015 г. се осигуряват от бюджета на Министерството на образованието и науката. Всяка една от програмите е дадена в приложение, в което се съдържа подробна информация за целите, бюджета, условията и т.н.

Дата на добавяне Изтегляния
09.11.2015 15 Изтегли