Национална програма „Ученически олимпиади и състезания” 2016

Общ бюджет на Национална програма „Ученически олимпиади и състезания” 2016 е в размер на 2 634 000 лв., разпределени в двата модула както следва: Модул „Национални и международни ученически олимпиади и състезания”– 1 434 000 лв. и Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“ – 1 200 000 лв. Чрез Програмата се осигуряват допълнителни възможности за подготовка на талантливи ученици от всички етапи и степени на училищното образование за участие в олимпиади, което е от изключително значение за по-високи постижения в националните олимпиади и за успешното представяне на българските национални отбори в международните олимпиади и състезания.

Дата на добавянеИзтегляния
25.04.201613 Изтегли