Национална програма „Роден език и култура зад граница”, съгласно приложение № 8 от РМС 665 от 15.09.2010 г.

Чрез Програмата се цели стимулиране на изучаването на български език и литература, история и география на България от българите зад граница както и провеждането на дейности, които да съдействат за съхраняване на националното самосъзнание, бит и култура.

Дата на добавяне Изтегляния
23.09.2010 43 Изтегли