Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование“

Чрез националната програма се цели осигуряване на материална база в съответствие със съвременните изисквания на пазара на труда чрез финансово ангажиране както на бюджетни средства, така и съфинансиране от страна на работодателите, предоставяне на качествена професионална подготовка в реални работни условия за над 1500 ученици в системата на ПОО, изграждане на стабилни партньорства между професионалните гимназии и бизнеса в поне 30 училища и улесняване на прехода от училище към работното място и повишаване на успешната реализация на трудовия пазар на учениците, обучаващи се в системата на ПОО.

Дата на добавянеИзтегляния
05.11.201510 Изтегли