Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование” 2016

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование” 2016 е с бюджет в размер на 7 500 000 лева. Тя предвижда осигуряване на единна опорна високоскоростна мрежа между 28 регионални комуникационни центъра, подпомагане на 200 училища в дейностите по обновяване на компютърна техника, внедряване на модерни технологии в образователния процес в 30% от институциите от системата на предучилищното образование и 10% обучени педагогически специалисти, осигуряване на училищата с интернет свързаност, централизиране на всички електронни образователни ресурси, регистри, информационни системи, портали и онлайн образователни услуги в дата центъра на МОН.

Дата на добавянеИзтегляния
21.04.201621 Изтегли