Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“ 2016

Общата цел на Националната програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“ е задължителното оценяване на знанията и уменията на учениците в края на всеки образователен етап чрез национални стандартизирани тестове. Чрез национални стандартизирани тестове се осъществяват и изпитите за приемане на учениците след завършен VII клас в държавните и в общинските училища. Бенефициенти са Министерството на образованието и науката, Регионалните инспекторати по образованието, Центърът за контрол и оценка на качеството на училищното образование и училищата. Финансирането на дейностите по Програмата се извършва от или чрез бюджета на МОН. Средствата за обезпечаване на дейностите по програмата се разпределят съгласно план-сметка, утвърдена от министъра на образованието и науката.

Дата на добавянеИзтегляния
25.04.201611 Изтегли