Национална програма „С грижа за всеки ученик”, съгласно приложение № 7 от РМС 665 от 15.09.2010 г.

Програмата цели осигуряване на възможност за допълнително обучение както на деца с изявени способности, така и на деца, които имат проблеми с усвояването на учебния материал, цели мотивиране на учителите за работа с учениците, отчитайки индивидуалните им способности и интереси, а също така и стимулиране прилагането на иновативни подходи в преподаването и ученето за децата с различни способности.

Дата на добавяне Изтегляния
23.09.2010 136 Изтегли