Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда“

По Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда“ се осигурява достъп до държавните училища чрез изграждане на подходяща инфраструктура, изграждане на рампи или монтиране на подемници на входа на училището, изграждане на асансьори и наклонени подемни платформи, адаптиране или изграждане на подходящи санитарни възли на етажите, до които има осигурен достъп за лица с увреждания.

Дата на добавянеИзтегляния
02.11.20154 Изтегли