Решение № 106 на Министерски съвет от 01.03.2010 г. за приемане на национални програми за развитие на средното образование

С това решение Министерския съвет приема 11 национални програми за развитие на средното образование: Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”, Национална програма „Квалификация”, Национална програма „Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в училище”, Национална програма „Енергоефективно саниране на училищни сгради”, Национална програма „Училището – територия на учениците”, Национална програма „Въвеждане на система за национално стандартизирано външно оценяване”, Национална програма за модернизиране на системата на професионалното образование, Национална програма „С грижа за всеки ученик”, Национална програма „Подпомагане процеса на формулиране и изпълнение на политики в областта на образованието”, Национална програма „Модернизация на материалната база в училище” и Национална програма „Роден език и култура зад граница”.

Дата на добавяне Изтегляния
02.09.2010 161 Изтегли