Национална програма „Модернизация на материалната база в училище”, съгласно приложение № 10 от РМС 665 от 15.09.2010 г.

Програмата обхваща създаването на базова достъпна архитектурна среда – изграждане на рампи и други съоръжения съгласно изискванията на Закона за интеграция на хората с увреждания и подзаконовата нормативна уредба, адаптиране на санитарни помещения и ремонт на прилежащата инфраструктура.

Дата на добавянеИзтегляния
23.09.2010167 Изтегли