Национална програма „Роден език и култура зад граница“ 2016

Национална програма „Роден език и култура зад граница“ 2016 е израз на ангажираност на българската държава за съхраняване на българския език и култура сред българските общности, установени трайно или краткосрочно в чужбина. Чрез нея се цели стимулиране изучаването на родния език и култура зад граница. Бенефициенти могат да бъдат организации на българи в чужбина, които имат право на образователно-културна дейност и провеждат обучение на деца и ученици от подготвителна група до ХІІ клас по български език и литература, история на България и география на България и/или кандидатстудентски курсове по български език и литература, история на България и география на България; дипломатически представителства на Република България в чужбина, към които се провежда обучение по български език и литература, история на България и география на България; български църкви и манастири в чужбина, към които се провежда обучение по български език и литература, история на България и география на България, и дейности, свързани със съхраняване на българските традиции, обичаи, култура; училища в системата на светското образование, в които се изучават български език и литература, история на България и география на България, както и български фолклор, както и българските държавни училища в чужбина за определени дейности.

Дата на добавянеИзтегляния
25.04.20165 Изтегли