Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“

Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа“ цели развиване на ефективна и оптимална мрежа от училища, отговаряща на интересите и способностите на децата и учениците и на социално-икономическия профил на региона. Друга нейна цел е повишаване ефективността на публичните разходи за образование чрез оптимизиране на вътрешната структура на училищата, самостоятелните общежития и детските градини.

Дата на добавянеИзтегляния
09.11.20157 Изтегли