Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”, съгласно приложение № 1 от РМС 665 от 15.09.2010 г.

Създадената Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа” е механизмът, чрез който се регулират и продължават процесите на адаптиране на образователните структури не само към интересите и потребностите на децата и учениците, но и към спецификата на всеки отделен регион в страната.

Дата на добавянеИзтегляния
23.09.2010161 Изтегли