Национална програма „Достъпно и сигурно училище“ 2016

Национална програма „Достъпно и сигурно училище“ е с общ бюджет в размер на 2 000 000 лева. По модул “Достъпна архитектурна среда” се финансират дейности за: проектиране и изграждане на покрити рампи, адаптиране и изграждане на санитарни възли, ремонт на прилежаща инфраструктура, изпълнение на асансьор, доставка и монтаж на платформени съоръжения/подемни съоръжения/ подемни платформи с вертикално движение за преодоляване на денивелация до 2,50 м и подемни платформи с наклонено движение, довършителни дейности по маркиране на маршрутите и обозначаване на помещенията, осигуряващи достъпната архитектурна среда. По модул “Сигурност” се финансират дейности по цялостно проектиране и изграждане на система за контрол на достъпа, сигнално-известителна система за охрана на сградата, покриваща рисковите зони, в това число минимум вход, изход и общите части на сградата, паник бутон за връзка с охранителна фирма и система, осигуряваща наблюдение и запис чрез изнесено видеонаблюдение в специализиран център на входовете, изходите, общите части на сградата, както и на прилежащите им дворове и/или спортни площадки.

Дата на добавянеИзтегляния
21.04.20168 Изтегли